Natuurberichten

Dossier: Vogeltrek

In het voorjaar en najaar is het weer raak, miljoenen vogels vliegen dan door Nederland op weg naar een broedplek, of een lekker warme winterbestemming. Nederland ligt vaak precies op de migratieroute van vogels en wordt vaak gebruikt als rustplaats voordat de vogels weer verder vliegen. Op honderden locaties door heel Nederland wordt precies bijgehouden welke vogels allemaal ons land passeren. Regelmatig worden er dan ook bijzondere soorten ontdekt. Lees hieronder alle natuurberichten over migratie en trekvogels in Nederland. De meest actuele berichten staan bovenaan.

Pagina 43 van 46 - 456 Resultaten

Houtsnip

Door de vorst en de sneeuw zijn grote aantallen houtsnippen op drift geraakt. Er worden er nu vele honderden per dag gezien. Sommige waarnemers melden wel 20 tot 30 houtsnippen in hun gebieden. De houtsnippen zijn op zoek naar..


Lees verder 10 februari 2012   10 jaar oud
kraanvogel

De vorstinval zorgt ervoor dat er van alles gebeurt in de vogelwereld. Niet zozeer de kou zelf, maar de beschikbaarheid van voedsel bepaalt de keuze die vogels maken: wegtrekken of blijven? Vogels reageren divers op de kou...


Lees verder 3 februari 2012   10 jaar oud
Roodkeelduiker, vliegend

De kustzone van de Noordzee biedt ‘s winters onderdak aan duizenden roodkeelduikers. In januari zijn ze het talrijkst, vooral voor de kust van de Waddeneilanden en die van Noord- en Zuid-Holland. In het binnenland is de..


Lees verder 27 januari 2012   10 jaar oud
Fulica atra, Meerkoet. Foto: Saxifraga-Jan van der Straaten. http://www.freenatureimages.eu

Waterplanten en waterdiertjes verspreiden zich niet alleen via het water zelf, ze krijgen daarvoor veel hulp van watervogels. Die eten immers de planten en diertjes en vliegen vervolgens soms de halve wereld over. In haar..


Lees verder 22 januari 2012   10 jaar oud
Kievit trekt voorzichtig een worm uit de grond

Op dit moment verblijven grote aantallen kieviten en goudplevieren in Nederland. Dit is het gevolg van het zachte winterweer, waardoor deze vogels niet verder hoeven te trekken. De grote hoeveelheden regen van de laatste tijd..


Lees verder 6 januari 2012   10 jaar oud
Brandgans (Branta Leucopsis), www.ivnvechtplassen.org

In de Oostvaardersplassen leven naast de duizenden hoefdieren ook nog eens duizenden ganzen en steltlopers. Deze gasten uit het hoge noorden zorgen voor veel spektakel. Om welke soorten gaat het en wat doen ze hier?..


Lees verder 19 december 2011   10 jaar oud
waterpieper, wikipedia, GNU-licentie voor vrije documentatie

De meeste vogelsoorten trekken van noord naar zuid of van oost naar west. Maar een enkeling trekt van zuid naar noord. Zoals de waterpieper, een zangvogel die ’s zomers broedt op bergweiden in gebergten in Midden-Europa. In herfst..


Lees verder 16 december 2011   10 jaar oud
Roerdomp, Vogelbescherming Nederland

Een roerdomp met de naam Elly, die in 2010 in het Noord-Hollandse Ilperveld een satellietzender kreeg omgebonden om de verplaatsingen van roerdompen in kaart te brengen, bevindt zich nu in Marokko. Zij heeft het Hollandse riet..


Lees verder 2 december 2011   11 jaar oud

Terwijl bij ons allerlei wintergasten uit Scandinavië en Rusland binnenstromen, denk aan bijvoorbeeld smient en kramsvogel, vangt Afrika op dit moment onze zomergasten op. Vogels als tapuit, gekraagde roodstaart, gele kwikstaart,..


Lees verder 27 november 2011   11 jaar oud
Merel. Ruud van Beusekom, Vogelbescherming

Wie de laatste dagen langs de kust of op de eilanden is geweest zal er over gestruikeld zijn: merels. Overal waar je keek of liep zag je merels opvliegen. Er zijn er vele duizenden binnengekomen. Ze proberen hier te overwinteren..


Lees verder 15 november 2011   11 jaar oud

Archief