Natuurberichten

Pagina 1448 van 1475 - 14743 Resultaten

Klokjesgentiaan. Foto: Bernd Haynold, cc-by-sa-2.5 licentie.

Van juli tot september bloeit de prachtige klokjesgentiaan. Als u over de heide rondloopt, let dan ook op of u dit kleine plantje ziet staan, dat tussen de vrij hoge heide niet altijd opvalt. En wie weet ziet u ook nog het..


Lees verder 28 juli 2008   15 jaar oud
Spelen in het groen Koenis

Uit onderzoek van Alterra blijkt dat kinderen een gevarieerder speelgedrag vertonen in natuurlijke en avontuurlijke speelterreinen dan in de sporthal. In een natuurspeeltuin worden kinderen meer uitgedaagd tot creatief en..


Lees verder 27 juli 2008   15 jaar oud
vleermuis en raam

De Zoogdiervereniging VZZ zoekt in de zuidelijke provincies vrijwilligers die mee willen doen aan de zomertelling van vleermuizen op zolders. Sinds de jaren veertig van de vorige eeuw worden wintertellingen gehouden van..


Lees verder 27 juli 2008   15 jaar oud
monarch klein

Afgelopen woensdag vloog er in Amsterdam, op de Nassaukade, een monarchvlinder voorbij. Deze Noord-Amerikaanse soort wordt maar heel af en toe in Nederland gezien. Hij is bekend vanwege de lange trektochten naar een..


Lees verder 26 juli 2008   15 jaar oud
Purperreiger. Foto: Ruud van Beusekom

Voor een mens is het de reis van zijn leven. Voor veel vogels is het jaarlijkse kost: heen en weer naar Afrika om te overwinteren. Maar wat gebeurt er tijdens zo’n reis? Vogelbescherming Nederland volgt daarom voor het tweede jaar..


Lees verder 26 juli 2008   15 jaar oud
Merel albino. Foto: Algont, GFDL licentie

Regelmatig krijgen we bij SOVON, maar ook bij Vogelbescherming, Nederland foto's opgestuurd van mensen die een rare witte vogel in de achtertuin hebben gezien. Op de foto staan dan vaak een witte merel, mus of een witte meerkoet...


Lees verder 25 juli 2008   15 jaar oud
illustratie wind en vleeermuizen 1

De Zoogdierverniging VZZ trekt aan de bel bij de minister over de gevolgen van het toenemend aantal windmolens voor vleermuizen. Bekijk ook een infraroodfilmpje over de dodelijke effecten die een windmolen kan hebben...


Lees verder 25 juli 2008   15 jaar oud
Barbeel

Halverwege de 20e eeuw is de waterkwaliteit in de grote rivieren in ons land erg verslechterd. Het dieptepunt was in 1986, toen tijdens de Sandoz-ramp 20 ton uiterst giftige pesticiden de Rijn in stroomden. Als gevolg van de..


Lees verder 24 juli 2008   15 jaar oud
kleine ijsvogelvlinder klein

De kleine ijsvogelvlinder is een bedreigde Rode Lijstsoort. In het Weerterbos kwam de soort nog voor, maar in laag aantal. Door vrijwilligers zijn, samen met de beheerder het Limburgs Landschap, maatregelen genomen om het de soort..


Lees verder 24 juli 2008   15 jaar oud
Closeup Vliegend hert op eik, Reichswald. Foto: Robert Ketelaar, Natuurmonumenten

Alleen de naam al van dit dier spreekt tot de verbeelding, maar echt gefascineerd raak je pas als je het geluk hebt om een exemplaar van dit insect (want daarvan spreken we) tegen te komen. De komende weken bestaat daartoe een..


Lees verder 23 juli 2008   15 jaar oud

Archief