Natuurberichten

Uitgever: De Vlinderstichting

De Vlinderstichting zet zich in voor het behoud en herstel van dag- en nachtvlinders en libellen.

Pagina 165 van 186 - 1852 Resultaten

bruine herfstuil klimop klein

Op zonnige dagen is bloeiende klimop nog een echte vlindertrekker. Ook in de nacht blijken de bloemen vlinders aan te trekken. Als de temperatuur niet te laag is zijn bruine herfstuil en zwartvlekwinteruil er op te vinden...


Lees verder 29 oktober 2009   14 jaar oud
distelvlinder kattenstaart water

De distelvlinder was dit jaar buitengewoon veel aanwezig in Nederland. Inmiddels zijn de meeste exemplaren van deze trekvlinder alweer naar het zuiden getrokken, maar zondag werd er toch ook nog een rups gevonden...


Lees verder 26 oktober 2009   14 jaar oud
kleine parelmoer klein

Bij de vroeg in het jaar vliegende dagvlinders is in 16 jaar een vervroeging van de vliegperiode van circa twaalf dagen opgetreden. Dit blijkt uit de gegevens van het monitoringonderzoek dat wordt uitgevoerd door vrijwilligers van..


Lees verder 25 oktober 2009   14 jaar oud
argusvlinder klein

De argusvlinder was een algemene vlinder in Nederland, maar hij is de afgelopen jaren uit een groot deel van Oost-Nederland verdwenen. De achteruitgang is ook te zien in andere West-Europese landen. Speelt de klimaatverandering..


Lees verder 22 oktober 2009   14 jaar oud
gehakkelde aurelia klein

Als je nu nog dagvlinders wilt zien, moet je bij de klimop zijn. Er bloeit niet meer zo gek veel, maar de klimop is toch een ware kroeg voor distelvlinder, atalanta, gehakkelde aurelia en dagpauwoog. ..


Lees verder 19 oktober 2009   14 jaar oud
bruinrode heidelibel cladonia

Ook voor de libellen loopt het seizoen op zijn eind. Toch kun je nu nog libellen tegenkomen. De heidelibellen zijn nog het meest aanwezig en die hoef je echt niet alleen op de hei te zoeken...


Lees verder 15 oktober 2009   14 jaar oud
variabele herfstuil op pruim klein

In een pruimenboomgaard die niet helemaal was geoogst, zijn zaterdag bijna 100 nachtvlinders geteld, verdeeld over 17 soorten. Ze werden aangelokt door het oude en al gistende fruit...


Lees verder 13 oktober 2009   14 jaar oud
kleine vuurvlinder eik klein

Nu het herfstige weer is begonnen loopt het aantal vlinderwaarnemingen sterk terug. Toch kunnen er, als er zonnige perioden zijn, nog ruim vijftien verschillende vlindersoorten worden gezien...


Lees verder 11 oktober 2009   14 jaar oud
gentiaanblauwtje klein

Het gentiaanblauwtje is een specialist, die bijzondere eisen stelt aan zijn leefgebied. In Friesland waren in 2000 nog negen vliegplaatsen, maar in 2009 is daarvan nog maar een over...


Lees verder 8 oktober 2009   14 jaar oud
bruine eikenpage liguster klein

De bruine eikenpage is een zeldzame vlindersoort in Nederland. In het binnenland is hij de afgelopen jaren sterk achteruit gegaan; in de duinen van Noord Holland zijn er dit jaar opvallend veel gezien. ..


Lees verder 6 oktober 2009   14 jaar oud

Archief