Natuurberichten

Uitgever: Wageningen University

Deel deze pagina

Pagina 40 van 42 - 414 Resultaten

Maashorst grasland Melman

Het gebied van de Maashorst in Noord Brabant is een omvangrijk natuurgebied ten noorden van Uden. In de jaren 70 was dit gebied in gebruik als bos en intensief landbouwgebied. Inmiddels is het een van de vele..


Lees verder 28 augustus 2008   14 jaar oud
smient, Gerard Müskens, Alterra, Wageningen UR

Wie goed oplet, kan in augustus de eerste smienten waarnemen. Langs de kusten van Friesland, Holland en Zeeland en landinwaarts in de meren strijken tientallen tot tienduizenden smienten uit Scandinavië en Rusland neer...


Lees verder 23 augustus 2008   14 jaar oud
Brak grasland Yersekemoer De Waal

Welk grondwaterregime is gewenst voor een optimaal beheer van de verschillende typen voedselarme venen in ons land? Welke ambities zijn, gegeven het aanwezige substraat, realistisch bij omvorming van productiebos naar natuurbos?..


Lees verder 20 augustus 2008   14 jaar oud
Wortelkluit Vijlenerbos Bijlsma

De regen van de afgelopen dagen was voor kampeerders en andere vakantiegangers geen pretje. Slechts weinigen weten echter dat het nóg erger kan. Nergens in Nederland valt zoveel regen als bij het Drielandenpunt. Ondanks (of..


Lees verder 10 augustus 2008   14 jaar oud
Natuurgras Zachte witbol Oosterbaan

In de zomertijd worden veel natuurgraslanden gemaaid. Om de grond armer aan voedingstoffen te maken, wordt het maaisel afgevoerd. Op een schrale bodem groeien immers meer verschillende soorten planten dan op een vruchtbare bodem...


Lees verder 8 augustus 2008   14 jaar oud
Spelen in het groen Koenis

Uit onderzoek van Alterra blijkt dat kinderen een gevarieerder speelgedrag vertonen in natuurlijke en avontuurlijke speelterreinen dan in de sporthal. In een natuurspeeltuin worden kinderen meer uitgedaagd tot creatief en..


Lees verder 27 juli 2008   14 jaar oud
Closeup Vliegend hert op eik, Reichswald. Foto: Robert Ketelaar, Natuurmonumenten

Alleen de naam al van dit dier spreekt tot de verbeelding, maar echt gefascineerd raak je pas als je het geluk hebt om een exemplaar van dit insect (want daarvan spreken we) tegen te komen. De komende weken bestaat daartoe een..


Lees verder 23 juli 2008   14 jaar oud
Pitrus bloei vierkant Van Delft

In weilanden, moerassen en langs waterkanten bloeit de pitrus momenteel volop. Met zijn lange, glanzende groene stengels en bruine bloemen is het een plant die veel in Nederland voorkomt. Waar pitrus eenmaal groeit wordt het voor..


Lees verder 22 juli 2008   14 jaar oud
Lindebos ondergroei Den Ouden

Het heeft dit jaar niet mee gezeten. De hagelbuien van eind juni hebben – om met de dichter Willem Kloos te spreken - veel bloemen in de knop gebroken. En de julimaand die daarop volgde was koel en nat. Maar nu, met een paar echte..


Lees verder 20 juli 2008   14 jaar oud
Worm in de knoop

De natuur in Nederland herstelt zich de laatste jaren enigszins door de gunstige effecten van eerder genomen milieumaatregelen. Zo is bijvoorbeeld de luchtverontreiniging met zwavel afgenomen waardoor de zuurgraad van de bodem in..


Lees verder 17 juli 2008   14 jaar oud

Archief