Natuurberichten

Uitgever: BIJ12

BIJ12 werkt als uitvoeringsorganisatie voor de twaalf provincies. We ondersteunen provincies bij de uitvoering van hun gemeenschappelijke taken, met name op het gebied van vitaal platteland. We doen dit werk voor de provincies vanuit verschillende units: Faunazaken / Secretariaat van de AdviesCommissie Schade Grondwater, Natuurinformatie en Natuurbeheer, Stikstof en Natura 2000, Gemeenschappelijke Beheer Organisaties.

Pagina 3 van 5 - 47 Resultaten

Huismus

Ooit was de huismus de meest algemene broedvogel van Nederland. Sinds de jaren tachtig is het aantal broedparen echter door onbekende redenen met meer dan vijftig procent afgenomen. Daarom zijn de vogel, het nest en de..


Lees verder 23 juni 2022   1 jaar oud
Wolf

Er is een wolvenwelp gezien in het wolvenleefgebied op de Noord-Veluwe. Dit blijkt uit twee bevestigde waarnemingen die zijn binnengekomen bij het Wolvenmeldpunt. Er is ook een zichtwaarneming binnengekomen van vijf welpen. Dit is..


Lees verder 17 juni 2022   1 jaar oud
Wolf

Het aantal wolven in Nederland neemt nog steeds toe. Naast de roedel op de Veluwe zijn er in ons land op dit moment waarschijnlijk drie paren aanwezig: één zeker in de regio Drenthe/Fryslân en twee mogelijke paren op de Veluwe...


Lees verder 15 juni 2022   1 jaar oud
Grauwe gans

Provincies hebben in 2021 bijna 37 miljoen euro aan tegemoetkomingen in faunaschade uitgekeerd. Dat is ruim 5 miljoen meer dan het jaar ervoor. Een belangrijke oorzaak hiervan is de stijging van de prijs van gras dat door ganzen..


Lees verder 26 mei 2022   2 jaar oud
Wolf

De wolf is een soort die niet aan landsgrenzen gebonden is. De wolven in Nederland maken deel uit van de Centraal-Europese en de Alpiene wolvenpopulatie. Samenwerking tussen de Benelux en Duitsland heeft ertoe geleid dat er een..


Lees verder 23 februari 2022   2 jaar oud
kleine vos

Het team van mensen achter de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) is onlangs ondergebracht bij BIJ12. Een belangrijke mijlpaal in de transitie die als doel heeft natuurdata breder en beter beschikbaar te stellen. Wat is het..


Lees verder 13 januari 2022   2 jaar oud

In de provincie Drenthe heeft zich de afgelopen maanden een wolvin gevestigd. Het gaat om wolvin GW2090f. Mogelijk vormt zij een paar met wolf GW2397m, die hier ook meerdere keren is waargenomen. Dit staat in de rapportage die..


Lees verder 15 december 2021   2 jaar oud
Lelystad

In het Natuurpact hebben Rijk en provincies afgesproken om tot 2027 80.000 extra hectare natuur op land aan te leggen binnen het Natuurnetwerk Nederland. Deze extra nieuwe natuur zorgt voor versterking en behoud van (kwetsbare)..


Lees verder 1 december 2021   2 jaar oud

De Landelijke Monitoringsrapportage Natuur over 2020 laat zien dat provincies een goed eind op schema zijn met het uitvoeren van ecologische herstelmaatregelen. Maar ondanks deze inspanningen zit ons land wat betreft de staat van..


Lees verder 16 november 2021   2 jaar oud

Ruimtelijke activiteiten kunnen schadelijke effecten hebben op beschermde diersoorten. Denk aan het rooien van bomen, baggeren of bouwen. In speciale kennisdocumenten voor beschermde diersoorten staat welke maatregelen vaak..


Lees verder 1 november 2021   2 jaar oud

Archief