Natuurberichten

Uitgever: Wageningen Environmental Research

Pagina 23 van 23 - 229 Resultaten

wormkruidbij

Samen met burgers, bedrijfsleven, boeren en overheden ontwikkelen Alterra, EIS Kenniscentrum Insecten en De Vlinderstichting een regionaal Bijenlandschap in de regio Zoeterwoude in Zuid-Holland. Een landschap waar een diversiteit..


Lees verder 8 juni 2016   7 jaar oud
Wilgen knotten bij Scherpenzeel

Georganiseerde burgers leveren een belangrijke bijdrage om het landelijk gebied en de stad te vergroenen. Weinig initiatieven zijn echter actief binnen het Natuurnetwerk Nederland. Dat is opvallend, want groene burgerinitiatieven..


Lees verder 27 mei 2016   8 jaar oud
Pyrus communis. Gewone peer

Meer bloemenweiden kunnen zorgen voor meer diversiteit in wilde bestuivende insecten. En meer diversiteit in bestuivende insecten zorgt voor een betere kwaliteit fruit. En dus voor hogere opbrengsten. Bij de teelt van zowel peren..


Lees verder 16 mei 2016   8 jaar oud
HappyHier smiley uitsnede banner

Waar voelen mensen zich het gelukkigst? Onderzoekers van Wageningen UR nodigen iedereen in Nederland uit om die vraag te helpen beantwoorden door in de app HappyHier regelmatig aan te geven hoe gelukkig zij zich voelen. Deelnemers..


Lees verder 1 mei 2016   8 jaar oud
Lutra lutra. Otter

Afgelopen week zijn er in Nationaal Park Weerribben-Wieden, in Nationaal Park De Alde Feanen en in de Rottige Meenthe in totaal vier dode otters drijvend in het water aangetroffen. Uit onderzoek van Alterra blijkt dat ze..


Lees verder 10 april 2016   8 jaar oud
Eerste rode tomaat op Marsbodemsimulant, vijf maanden na de start van het experiment

Het is onderzoekers van Alterra Wageningen UR gelukt om tien verschillende groenten te oogsten van Mars- en maanbodemsimulant. ‘De totale opbrengst op Marsbodemsimulant bleek niet significant te verschillen van aardse potgrond, en..


Lees verder 9 maart 2016   8 jaar oud
Eerste goudjakhals van Nederland op de Veluwe op cameraval

Op 19 februari 2016 is een goudjakhals waargenomen op de Veluwe. Het betreft de eerste waarneming van deze diersoort in Nederland. De waarneming is gedaan met behulp van een cameraval. Op verzoek van de terreinbeheerder wordt de..


Lees verder 29 februari 2016   8 jaar oud
Bloeiende hazelaar op 9 december 2015 terwijl hij nog in blad staat

Door de zeer hoge temperaturen van de afgelopen weken bloeien de eerste hazelaars al weer, weken eerder dan normaal. Met verwachte temperaturen ruim boven de 10 graden zullen veel hazelaars rond de kerst al in bloei staan en..


Lees verder 15 december 2015   8 jaar oud

Het aantal otters in Nederland is het afgelopen jaar weer toegenomen, dit blijkt uit de meest recente monitoringsgegevens, van de winterperiode 2014/2015, die nu beschikbaar zijn. Dit geldt echter niet voor de ruimtelijke..


Lees verder 20 november 2015   8 jaar oud

Archief