Natuurberichten

Dossier: Natuurjournaals

Natuurjournaal

Pagina 2 van 127 - 1270 Resultaten

klimop

Bloeiende klimop is zoemend buffet en graspiepers komen eraan. ..


Lees verder 21 september 2023   1 week oud
Kleine vuurvlinder op boerenwormkruid

Kleine vuurvlinder is late vlieger en rode ganzenvoet een laatbloeier...


Lees verder 20 september 2023   1 week oud
Klein schorrenkruid

Klein schorrenkruid kleurt kwelders rood en zeldzame schorzijdebij zoekt zand...


Lees verder 19 september 2023   1 week oud
Huisspitsmuis Saxifraga

Huisspitsmuisjes slierten achter moeder aan en let op bessen van wilde kamperfoelie...


Lees verder 18 september 2023   1 week oud
Dwergvleermuis onbetwistbaar op nr. 1

Luister ’s avonds naar de baltsende dwergvleermuis en waterrallen in de nacht...


Lees verder 17 september 2023   2 wkn oud
rode wouw wiki CCBY2

Oostelijke invloed in roofvogeltrek en zoek naar nachtvlinders vanavond. ..


Lees verder 16 september 2023   2 wkn oud
akkerdistelgalboorvlieg

Op zoek naar grote groene gallen en ragebollen in de rozen...


Lees verder 15 september 2023   2 wkn oud
breed pijlkruid

Invasieve exoot bloeit in de sloot en vierkantvlekuilen vliegen nu...


Lees verder 14 september 2023   2 wkn oud
gladde slang juvenielen

Kleine gladde slangetjes op jacht en late akkerhommel nog te zien...


Lees verder 13 september 2023   2 wkn oud
juveniel kleine watersalamander

Salamanders zoeken en buitenbeentje watermuur bloeit nu...


Lees verder 12 september 2023   2 wkn oud

Archief