Natuurberichten

Pagina 1209 van 1255 - 12547 Resultaten

Groep meerkoeten, wikipedia, GNU Free Documentation License

De winter nadert en dan zie je steeds meer vogels samenscholen. Een goed voorbeeld hiervan is de meerkoet. Nu tref je ze in grote groepen bij elkaar aan. Hoe anders is dat in het voorjaar en de zomer! ..


Lees verder 11 november 2008   13 jaar oud
kleine geaderd witje november klein

Normaal gesproken is het klein geaderd witje na half oktober niet meer als vlinder te zien. Nu is er een melding uit november. Ook het klein koolwitje is nog waargenomen...


Lees verder 10 november 2008   13 jaar oud
vleermuis in winterverblijf Johannes Regelink

Na een periode waarin vleermuizen veel rondzwermen, breekt nu de tijd aan dat ze in winterslaap gaan...


Lees verder 10 november 2008   13 jaar oud
witte hermelijn Rollin Verlinde

Zo goed als alle kleur verdwijnt de komende tijd bij de hermelijn tot een bijna geheel wit beestje overblijft...


Lees verder 9 november 2008   13 jaar oud
Pestvogel, wikipedia, (www.photo-natur.de).  Creative Commons Attribution ShareAlike 2.5

Ieder jaar tegen het einde van het jaar is het weer spannend. Komen ze, de pestvogels en zo ja in welke getale? En wordt het een echt invasiejaar? De eerste berichten zijn positief!..


Lees verder 8 november 2008   13 jaar oud
Noorse kreeft, Creative Commons Attribution ShareAlike 2.5 License

Steeds meer subtropische vissen zwemmen voor onze kust. Sommige soorten zijn zelfs zo talrijk, dat ze op de visafslag belanden en op ons bord. ..


Lees verder 7 november 2008   13 jaar oud
gewone zeester met 9 armen
Stichting Anemoon

Op 2 november 2008 vonden sportduikers een uiterst zeldzame en daarmee hele bijzondere gewone zeester. In de Oosterschelde, aan de noordzijde van de Zeelandbrug, is een gewone zeester met NEGEN armen gefotografeerd. Voor zover nu..


Lees verder 7 november 2008   13 jaar oud
krabbenscheer

Was 2007 al een slecht jaar voor de Europees beschermde groene glazenmaker, uit de voorlopige gegevens van het Landelijk Meetnet Libellen lijkt 2008 nog minder te zijn geweest voor deze libel uit laagveengebieden...


Lees verder 6 november 2008   13 jaar oud
steenuil vs wezel Andre Eijkenaar

Een zeer bijzondere foto van een zeldzame waarneming: rode lijst-soort steenuil van de rode lijst-soort wezel. ..


Lees verder 6 november 2008   13 jaar oud
wintervlinder klein

De komende weken kunt u in uw eigen omgeving, soms letterlijk om de hoek, de kleine wintervlinder vinden. Deze nachtvlinder wordt pas actief als het koud is geweest en vliegt soms door tot ver in december of zelfs januari...


Lees verder 5 november 2008   13 jaar oud

Archief