Natuurberichten

Pagina 1407 van 1448 - 14479 Resultaten

Scanned from Svenska fåglar, no copyright

Sommige vogelaars zwijmelen bij het zien van tientallen aalscholvers op een richeltje, anderen houden meer van steltlopers in winterkleed of meeuwen in de dorpsvijver. Weer anderen struinen elk bosje af op zoek naar leuke..


Lees verder 15 oktober 2008   14 jaar oud
Spelend kind Helmink

Kinderen in groene buurten spelen meer buiten dan kinderen in buurten met weinig tot geen groen. Buiten spelen gaat gepaard met een betere gezondheid; daarbij gaat het om meer dan niet-dik-zijn. ..


Lees verder 14 oktober 2008   14 jaar oud
citroenvlinder op gele composiet

Het meetnet dagvlinders van het CBS en De Vlinderstichting loopt van april tot en met september. Veel gegevens zijn inmiddels binnen en we kunnen de voorlopige balans voor 2008 opmaken. Dat levert slecht en goed nieuws op...


Lees verder 14 oktober 2008   14 jaar oud
Groot glasmuiltje 2

Het groot glasmuiltje rukt op in Nederland. De laatste jaren vinden steeds meer sportduikers deze opmerkelijke schelpdiertjes in de Zeeuwse Delta. Meestal in de zomer en het vroege voorjaar. Voor 2000 was het diertje een zeer..


Lees verder 13 oktober 2008   14 jaar oud
Schepnetvissen

Stichting RAVON is in april 2007 door de Gegevensautoriteit Natuur gevraagd om de verspreiding van de beleidsrelevante vissoorten beekprik, elrits, gestippelde alver, rivierdonderpad, kleine modderkruiper, grote modderkruiper, en..


Lees verder 13 oktober 2008   14 jaar oud
gestreepte waterroofkever

In poldersloten bij Tienhoven zijn in september meerdere exemplaren van de in Nederland zeldzame gestreepte waterroofkever gevonden. Dit is goed nieuws, want deze soort is in heel Europa bedreigd en is de laatste decennia op veel..


Lees verder 12 oktober 2008   14 jaar oud
spaanse lynx

Wereldwijd wordt volgens het IUCN een op de vier zoogdieren bedreigd. Onder andere meervleermuis, lynx en otter staan op de internationale Rode lijst. De bever is er echter vanaf gehaald. ..


Lees verder 12 oktober 2008   14 jaar oud

De media besteedde de afgelopen weken veel aandacht aan de rampzalige zomer voor de ganzen in Siberië. Door het vroege instorten van de lemmingenpopulatie lukte het de meeste paren niet om voor nageslacht te zorgen (NB). Inmiddels..


Lees verder 11 oktober 2008   14 jaar oud
wild zwijn

Het jagen op wilde zwijnen helpt niet om de wilde zwijnenstand in Nederland te verlagen. Dat blijkt uit een onderzoek van Marcel Vossestein. Het hoge afschotpercentage leidt tot een hogere vruchtbaarheid onder de zeugen en tot..


Lees verder 11 oktober 2008   14 jaar oud
Lindeboom Wouters Atlas

Vandaag is het eerste exemplaar van de ‘Ecologische Atlas Noordzee ten behoeve van gebiedsbescherming' uitgereikt aan Anita Wouters, directeur-generaal van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). De uitgave..


Lees verder 10 oktober 2008   14 jaar oud

Archief