Natuurberichten

Uitgever: FREE Nature

Pagina 5 van 13 - 130 Resultaten

Het najaar is de tijd van de vangacties bij de grote grazers van FREE Nature. Dit om twee redenen. Allereerst wordt in de natuurgebieden het aantal dieren teruggebracht naar een niveau dat de populaties grote grazers de winter..


Lees verder 23 november 2015   7 jaar oud

De Raad van Toezicht van de Stichting FREE Nature heeft per 1 januari 2016 drs. Jos Vrolijk benoemd als directeur/bestuurder...


Lees verder 9 november 2015   7 jaar oud

Natuurmonumenten heeft gisteren in de duinen van het Nationaal Park Schiermonnikoog zes Sayaguesa-runderen uitgezet. De dieren gaan Natuurmonumenten helpen om de duinen van het eiland open te houden. Deze groeien de laatste jaren..


Lees verder 29 oktober 2015   7 jaar oud

Met de eerste nachtvorst op 12 oktober en de eerste (natte) sneeuw op 15 oktober was er dit jaar al vroeg een eerste kennismaking met koning winter. Een leuk weetje voor de meeste mensen, maar een belangrijk gegeven voor mensen..


Lees verder 26 oktober 2015   7 jaar oud

Met het aanbreken van de herfst barsten de ruigtes in extensief begraasde natuurgebieden uit hun voegen. De weelderige bloemen raken uitgebloeid en maken plaats voor zaden. En dat is goed nieuws voor alle muizen en zaadetende..


Lees verder 12 oktober 2015   7 jaar oud

Dieren worden geboren en er komt een dag dat ze sterven. Afgelopen week verloor een harem op de Landtong Rozenburg zowel haar leidmerrie als leidhengst. Onverwachts moesten we beide dieren laten inslapen. In het veld kreeg de..


Lees verder 28 september 2015   7 jaar oud

Wie nu door de uiterwaarden loopt ziet volop ruigte van zware mosterd, grote klit, brandnetel, distels en andere kruiden. In het najaar kleuren de gebieden in vele kleuren bruin, geel en rood. Deze ruigtes zijn van levensbelang..


Lees verder 15 september 2015   7 jaar oud

Natuurontwikkeling langs de Grensmaas zorgt voor mooie nieuwe natuur op beide oevers in zowel Nederland als België. Enkele maanden geleden werd een tweede harem gelost bij de natuurontwikkeling in Borgharen, Nederland. De jonge..


Lees verder 17 augustus 2015   7 jaar oud

Berichten over vlinders gaan meestal over zeldzame soorten of bijzondere gebeurtenissen. In dit geval is dat anders. Dit keer gaat het om algemene soorten, die in grote delen van Nederland algemeen voorkomen. Wel is het vermelden..


Lees verder 3 augustus 2015   7 jaar oud
Mest omgekeerd, op zoek naar mestkevers

Een inventarisatie van mestkevers afgelopen mei en juni op natuurgebied de Landtong Rozenburg toont een grotere diversiteit aan soorten mestkevers op paardenmest dan rundermest. Niet alleen werden er gemiddeld meer soorten..


Lees verder 20 juli 2015   7 jaar oud

Archief