Natuurberichten

Pagina 1187 van 1311 - 13104 Resultaten

Huismus

Meer dan de helft van alle soorten broedvogels in de stad is in de afgelopen twintig jaar in aantal afgenomen. Het stedelijk oppervlak in Nederland groeit, maar soorten die hier het meest van zouden kunnen profiteren, zoals..


Lees verder 4 november 2009   12 jaar oud
wolven spelend, uitsnede VOOR EENMALIG GEBRUIK

De wolven in Duitsland breiden zich uit. Dit jaar hebben zes roedels jongen gekregen en is er ook een geheel nieuwe roedel aangetroffen. Helaas is er begin oktober ook een jonge wolf doodgereden. ..


Lees verder 3 november 2009   12 jaar oud
Aalscholver, wikipedia, GNU Free Documentation License

De laatste dagen is er een bijzonder fenomeen waar te nemen in de Ooijpolder bij Nijmegen. Aalscholvers en grote zilverreigers hebben hun krachten gebundeld in hun jacht naar vis. ..


Lees verder 3 november 2009   12 jaar oud
kolibrievlinder klein

Het lijkt net een kolibrie; stilstaand voor een bloem drinkt hij de nectar. Sinds 2003 wordt de kolibrievlinder jaarlijks in ons land waargenomen. Afgelopen weekend werd nog een laat exemplaar van deze aparte nachtvlinder..


Lees verder 2 november 2009   12 jaar oud
Edelhert hinde, GNU Free Documentation License

vIn de Oostvaardersplassen (FL) leven nog minstens twee hindes, vrouwelijke edelherten, van de groep die hier in 1992 zijn vrijgelaten. Ze waren toen ongeveer 1,5 jaar oud, en afkomstig uit Schotland. Boswachter Jan Griekspoor:..


Lees verder 2 november 2009   12 jaar oud
Zeevenkel
Foto: Wout van der Slikke

Veel zeldzame plantensoorten gaan in aantal achteruit, maar een enkeling is bezig met een opmars. Zo krijgt Zeevenkel, een fraaie schembloem uit de kuststreek, juist op steeds meer plaatsen vaste voet aan wal. Het warmer wordende..


Lees verder 2 november 2009   12 jaar oud
Beuk 100% verkleurd, 31-10-2009 Rhenen. Grebbeberg

De bladverkleuring vindt dit jaar vroeger plaats dan de voorgaande jaren maar het moment is vergelijkbaar met vroeger. Door de gunstige weersomstandigheden zijn de herfstkleuren intens. Met de aankomende onstuimige periode zal er..


Lees verder 1 november 2009   12 jaar oud
driedoornige stekelbaars

Hoewel veel dieren het zo langzamerhand wat rustiger aan gaan doen en zich voorbereiden op een welverdiende winterrust, leveren de driedoornige stekelbaarzen nu juist een grote inspanning. In het najaar trekken zij namelijk naar..


Lees verder 1 november 2009   12 jaar oud
boommarter

De laatste tijd worden met ‘cameravallen’ steeds vaker boommarters ontdekt op plaatsen waarvan gedacht werd dat ze er niet meer voorkwamen. Bijzonder is bijvoorbeeld dat er nog of weer boommarters in Noord-Brabant en de Achterhoek..


Lees verder 31 oktober 2009   12 jaar oud
Buizerd Wikipedia Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation license, Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is included in the section entitled

Voor wie regelmatig buiten komt zal het opgevallen zijn, er zijn weer veel buizerds te zien; de winterbuizerds zijn terug. ..


Lees verder 31 oktober 2009   12 jaar oud

Archief