Natuurberichten

Pagina 1380 van 1407 - 14061 Resultaten

vleermuis en raam

De Zoogdiervereniging VZZ zoekt in de zuidelijke provincies vrijwilligers die mee willen doen aan de zomertelling van vleermuizen op zolders. Sinds de jaren veertig van de vorige eeuw worden wintertellingen gehouden van..


Lees verder 27 juli 2008   14 jaar oud
monarch klein

Afgelopen woensdag vloog er in Amsterdam, op de Nassaukade, een monarchvlinder voorbij. Deze Noord-Amerikaanse soort wordt maar heel af en toe in Nederland gezien. Hij is bekend vanwege de lange trektochten naar een..


Lees verder 26 juli 2008   14 jaar oud
Purperreiger. Foto: Ruud van Beusekom

Voor een mens is het de reis van zijn leven. Voor veel vogels is het jaarlijkse kost: heen en weer naar Afrika om te overwinteren. Maar wat gebeurt er tijdens zo’n reis? Vogelbescherming Nederland volgt daarom voor het tweede jaar..


Lees verder 26 juli 2008   14 jaar oud
Merel albino. Foto: Algont, GFDL licentie

Regelmatig krijgen we bij SOVON, maar ook bij Vogelbescherming, Nederland foto's opgestuurd van mensen die een rare witte vogel in de achtertuin hebben gezien. Op de foto staan dan vaak een witte merel, mus of een witte meerkoet...


Lees verder 25 juli 2008   14 jaar oud
illustratie wind en vleeermuizen 1

De Zoogdierverniging VZZ trekt aan de bel bij de minister over de gevolgen van het toenemend aantal windmolens voor vleermuizen. Bekijk ook een infraroodfilmpje over de dodelijke effecten die een windmolen kan hebben...


Lees verder 25 juli 2008   14 jaar oud
Barbeel

Halverwege de 20e eeuw is de waterkwaliteit in de grote rivieren in ons land erg verslechterd. Het dieptepunt was in 1986, toen tijdens de Sandoz-ramp 20 ton uiterst giftige pesticiden de Rijn in stroomden. Als gevolg van de..


Lees verder 24 juli 2008   14 jaar oud
kleine ijsvogelvlinder klein

De kleine ijsvogelvlinder is een bedreigde Rode Lijstsoort. In het Weerterbos kwam de soort nog voor, maar in laag aantal. Door vrijwilligers zijn, samen met de beheerder het Limburgs Landschap, maatregelen genomen om het de soort..


Lees verder 24 juli 2008   14 jaar oud
Closeup Vliegend hert op eik, Reichswald. Foto: Robert Ketelaar, Natuurmonumenten

Alleen de naam al van dit dier spreekt tot de verbeelding, maar echt gefascineerd raak je pas als je het geluk hebt om een exemplaar van dit insect (want daarvan spreken we) tegen te komen. De komende weken bestaat daartoe een..


Lees verder 23 juli 2008   14 jaar oud
Wesp. GFDL-licentie

De eerste limonadewespen zijn al gemeld bij De Natuurkalender. Dit is vroeg in vergelijking met andere jaren. De Natuurkalender verwacht dat we door de zeer hoge temperaturen eerder dit jaar zo’n vier weken langer dan normaal last..


Lees verder 23 juli 2008   14 jaar oud
Volwassen zeearend. Foto: Vincent Wigbels, Staatsbosbeheer. GFDL-licentie

Nu al drie jaar achter elkaar broeden er in ons land zeearenden. Imposante vogels met een spanwijdte van twee tot tweeëneenhalve meter. Experts zijn verrast. Ondertussen zijn al vier jongen groot gebracht...


Lees verder 22 juli 2008   14 jaar oud

Archief