Natuurberichten

Pagina 2 van 1257 - 12570 Resultaten

Draak Saxifraga

De draken vliegen en zwartkop goed te horen...


Lees verder 21 mei 2022   2 dgn oud
Kleine landschapselementen lead

De provincie Utrecht stelt tweehonderdduizend euro beschikbaar voor vergroening van het landschap in de Lopikerwaard. De subsidie is bedoeld voor de aanleg en het herstel van zogenoemde kleine landschapselementen (KLE). ..


Lees verder 20 mei 2022   3 dgn oud
Pimpelmeesje bij nestkast in de sneeuw

Tot nu toe is het voorjaar warm en erg droog. Hoe anders was dat vorig jaar. Het koude voorjaar van 2021 had grote gevolgen voor veel vogels die in nestkasten broeden. Die indruk ontstond al tijdens het broedseizoen, maar is nu..


Lees verder 20 mei 2022   3 dgn oud
berm Uden

Op veel plekken wordt er al maaibeheer met aandacht voor biodiversiteit uitgevoerd. Veel kandidaten meldden zich dan ook aan voor de verkiezing van de BovensteBesteBermBeheerder 2022. Een vakkundige jury selecteerde vier..


Lees verder 20 mei 2022   3 dgn oud
Spreeuw

Jonge spreeuwen verlaten het nest en dauwbraam bloeit...


Lees verder 20 mei 2022   3 dgn oud
Een van onze droogte-experimenten op de Veluwe lead

Het is een droog voorjaar, zoals steeds vaker de afgelopen jaren, en er is weer volop aandacht voor de effecten van droogte op landbouw en natuur. Daarbij is het van groot belang om ook te kijken naar de gevolgen van droogte voor..


Lees verder 19 mei 2022   4 dgn oud

Sinds de Raad van State in 2019 het Programma Aanpak Stikstof (PAS) naar de prullenmand verwees, is deze crisis bij alle Nederlanders op het netvlies gekomen. Er ontstonden direct belemmeringen voor de landbouw, de bouw en het..


Lees verder 19 mei 2022   4 dgn oud
Gele lis Saxifraga

Gele lis staat in bloei en koolmees heeft jongen...


Lees verder 19 mei 2022   4 dgn oud

Zowel grote zoogdieren als kleine beestjes eten paddenstoelen. Ook zijn sommige paddenstoelen voor hun voortbestaan afhankelijk van dieren. Welk effect heeft deze wederzijdse afhankelijkheid op de paddenstoelenflora? Maandag 23..


Lees verder 18 mei 2022   5 dgn oud
Door de natuurinclusieve manier van boeren van Arie van Oosterom neemt de biodiversiteit in flora en fauna enorm toe.

Eerlijk is eerlijk, hij doet het vooral voor de weidevogels. Het aantal broedparen is in vijf jaar tijd verdubbeld. Maar de natuurinclusieve vorm van boeren van Arie van Oosterom zorgt ook voor een hoger grondwaterpeil. Hierdoor..


Lees verder 18 mei 2022   5 dgn oud

Archief